Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://ecsystem.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

 

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.

Formularz pozwala na zebranie następujących danych: imię, telefon, adres e-mail. Dane osobowe zbierane są w celu późniejszego kontaktu zwrotnego. Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem przez firmę Eltcrac System Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest:

Eltcrac System Sp. z o.o.
ul. Ruciana 3
30-83 Kraków
tel. +48 12 292 48 60

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych.

Ciasteczka

Zasady korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies. Korzystanie z cookies na naszej stronie pozwala na zapamiętanie przez przeglądarkę ustawień dotyczących wybranego języka.

Polityka Prywatności Aplikacji Łączymy Technologie


1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności, tzn. określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Łączymy Technologie (dalej „aplikacja”) przez Eltcrac System Sp. z o.o.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych jest spółka Eltcrac System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rucianej 3, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181283, NIP 679-278-49-99, REGON 356766841 (dalej „Administrator”)

3. Użytkownikiem aplikacji może być każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prywatność Użytkowników w Internecie była chroniona.

5. Aplikację Łączymy Technologie można zainstalować na takich urządzeniach mobilnych, jak telefon komórkowy po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:
– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store
– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore

6. Administrator zapewnia, że korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby narazić Użytkownika i tym umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.

7. Aplikacja w zależności od platformy może uzyskać jedynie dostęp do danych zbieranych „automatycznie” Do danych zbieranych automatycznie należą:
– nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych
– identyfikator urządzenia

8. Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji.

9. Danych zbieranych automatycznie nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia.

10. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

11. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore, a Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.